SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA
7:00 Circuito Body Combat Fit Pilates Body Pump Cross Fit
7:45 sala 1 Fit Pilates Body Pump Body Step Abd / Zumba Power Jump
13:30 Zumba Body Step
14:30 Local Glúteo 30′
15:30 Power Jump Fit Pilates Body Step
16:30 Fit Pilates Hiit Body Step Local Jump / Abd
17:30 sala 1 Jump / Abd Circuito Body Pump Power Jump Cross Fit
18:30 sala 1 Body Step Body Combat/Hiit Sh’bam Body Pump Power Jump
19:30 sala 1 Body Pump Body Step Jump / Abd Abd / Body Combat